You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


20 juli | Ströva bland blomster på bondskäret, Hållnäshalvön
Vandra i Bondskärets naturreservat. Här finns ett gammalt kulturlandskap med örtrika slåtterängar och magra hällmarkstallskogar. Guiden Lisel Hamring är biolog, botaniker, informatör, natur- och Linnéguide. Hon vill ge människor inspirerande naturupplevelser. Samling vid Havscampingens parkering.

Datum och tid
20 juli
kl. 11:00
kl.14:00

Pris
295 kr per person
I priset ingår en lättare förtäring från havscampingens restaurang, baserad på lokala råvaror.
Ange eventuell specialkost vid anmälan.

Anmälan och information
Ängskärs havscamping
angskarshavscamping1@outlook.com

Vill du stanna längre?
Hållnäshalvön ligger i nordligaste Uppland, med dryga fem mil orörd kust mot Bottenhavet. Du hittar små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur – från orörd urskog till strandängar med stor blomsterprakt. Det finns möjlighet att övernatta på Ängskärs Havscamping, bokning sker på på 0294-21222 alt angskarshavscamping1@outlook.com

Strövtågens arrangörer
Den här vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är projekt Framtid Hållnäs, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer.