You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
12 juni | GUIDELEDD VANDRING PÅ KONNSJÖLEDEN, Garpenberg
Vi vandrar den nyrenoverade Konnsjöleden ledda av Garpenbergs hembygdsförening. Leden passerar igenom en gammal gruv- och kulturbygd med fint iordninggjorda rastplatser, vindskydd och grillplatser. Morfars ort, en åttio meter lång gruvgång, är ett spännande inslag på vandringen. Konnsjöleden är en 4 km lång led mellan Konnsjön och Bensåsen, precis i gränsområdet mellan Avesta och Hedemora kommun. Vandringen är ett samarbete mellan Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Garpenbergs hembygdsförening. Arrangemanget är en del av projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

TID OCH PLATS
Tid: lördag 12/6
Startgrupp 1, klockan 10-13
Startgrupp 2, klockan 14-17
Kom en kvart innan så att du hinner parkera.
Plats: Konnsjön, Konnsjöleden

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Vandringen är kostnadsfri, men anmälan krävs till: magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44. Ange i vilken startgrupp du vill vara med. Max. 7 deltagare per startgrupp.

Anmälan senast: Torsdag 10/6

Notera! Det är få platser. Så var gärna säker på att du vill och kan delta. Om du behöver avanmäla gör det i så fall i så god tid som möjligt.

TA MED
Kläder efter väder. Medtag eget fika.

OM STRÄCKAN
Vandringen sker i lugn takt med inslag av naturstig, där rötter och stenar är ett vanligt inslag. Några branta backar förekommer. Sträckan går i Biosfärområde Nedre Dalälven. Längd 4 km.

OM GUIDNINGEN TA CHANSEN OCH FRÅGA VANDRINGSGUIDEN
Under vandringen får du bland annat se och höra om områdets historia, där äldre bergs- och skogsbruk haft stor betydelse, med inslag av folktro kring detta. Du får också en introduktion till Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.


PARKERING
Se karta som du får vid anmälan. Det finns en parkering vid ledens startplats, alldeles intill Konnsjögården. Dessutom finns parkering vid Stora Konnsjön, cirka 300 meter från ledens startplats.

OM GARPENBERGS HEMBYGDSFÖRENING
Garpenbergs hembygdsförening bildades 1925 och sköter bland annat om Garpenbergs Gammelgård med samlingar och milplats strax intill. Sedan 2020 rustar föreningen även äldre vandringsleder i området. På så sätt säkerställs även bevarandet av äldre färdvägar och kyrkstigar för framtiden. Efter vandringslederna berättar även skyltar om platsens historia. På så sätt tillgängliggörs och sprider föreningen kunskapen om områdets kulturarv på ett nytt sätt, till nya målgrupper.

OM BIOSFÄROMRÅDE ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området.

I biosfärområdet ingår kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens respektive Gävle kommun.