You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tack för att du deltog i nätverksträffen den 20 mars 2024 i Gysinge!
Vi hoppas att du fick inspiration och ny kunskap via föreläsningarna samt att du passade på att mingla i nätverket. Vi är väldigt glada över de tankar och idéer som kom in till oss via gruppdiskussionerna på eftermiddagen. Detta blir en del av underlaget till våra framtida projekt relaterat till fiske, fiskevård, med mera. Näst på tur i nätverket är en studieresa i maj till Fortums öringspassage vid Spjutmodammen, så håll utkik i mejlboxen. Nedan hittar du länkar till föredragshållarnas filmer och presentationer. Vill du fråga eller meddela oss något hittar du våra kontaktuppgifter här. Hör gärna av dig om du kommer på fler idéer kring behov och utmaningar kring fisket i Nedre Dalälvsområdet! / Vänliga hälsningar Henrik Thomke, Johan Hedin och Magnus Pamp

Länk till Sportfiskarnas film "Skolbäcken"
Länk till Jordbruksverkets och HaV:s film "Återutsättning av vildlax"

Länk till Jordbruksverkets Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026

Länk till Jordbruksverkets Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism

Länk till Fortums film om fiskpassagen för siljansöringen vid Spjutmodammen i Österdalälven
Länk till SVT-inslag om fiskpassagen vid Spjutmodammen
Presentationer & dokument
Program och inbjudan - nätverksträff den 20 mars 2024 i Gysinge
Framtidens fiskefrågor i fokus: Delta i utvecklingen av Nedre Dalälven!
Mycket händer nu kring utveckling av fiskefrågorna i Nedre Dalälven. Kom med och påverka och ta tillvara möjligheterna. Ni fiskevattenägare, fisketuristföretag, kommuner och andra intressenter inbjuds till stormöte onsdagen den 20 mars. Nedre Dalälvens Intresseförening förbereder ett bredare flerårigt fiskeprojekt med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Ditt engagemang är betydelsefullt för att fylla projektet med bra innehåll. Välkommen till en inspirerande och dialogfylld nätverksdag!

Nätverksträffen riktar sig till dig på kommunen och länsstyrelsen, fiskevattenägare, företag inom besöksnäringen, naturvårdsföreningar, intresseorganisationer och andra med intresse för fiske, fisketurism, fiskevård och även livskvalitet och service. Kom med och påverka och ta tillvarata möjligheterna!

PROGRAM – Nätverksträff 20/3 2024
09.00-09.20 Nytt projekt på g för de som berörs av eller har intresse av fiske som resurs för livskvalitet och sysselsättning
Nedre Dalälvens Intresseförening utför just nu en förstudie inom fiske och vatten. Syftet är att skapa ett nytt projekt i Nedre Dalälvsområdet som utgår från såväl ekonomiska som sociala och ekologiska aspekter. Du får chans att tycka till om vad som är viktigt senare under dagen. Henrik Thomke, Johan Hedin & Magnus Pamp, Biosfärområde Nedre Dalälven / Nedre Dalälvens intresseförening
09.20-10.10 Fritidsfiske och fisketurism en nationell resurs för sysselsättning och exportinkomster i Sverige
Med ett bidrag till BNP på 1,4 miljarder SEK och en ökad sysselsättning med 2 800 årsarbeten är sportfisket en verklig potential, Daniel Melin berättar och inspirerar. 
Fritidsfiskesamordnare Daniel Melin, Jordbruksverket
10.10-10.30 Bensträckare (kaffe & smörgås)
10.30-11.15 Det sociala värdet i fiske, miljövård och friluftsliv för barn och ungdomar

Sportfiskarna arbetar med att få ut ungdomar i naturen för att väcka intresset för fiske och livet i och kring vattnet. Ungdomsansvarig Pär Dahlgren, Sportfiskarna
11.15-12.00 Modern DNA-teknik visar arter som finns i vattnet. Lämpligt även för gäddan? 
eDNA - vad är det, hur används det och vilka resultat kan vi få? Forskare Martin Ogonowski, SLU Aqua
12.00-13.00 Lunch på Café Udden
13.00-13.30 Läget i NAP-arbetet och framtida möjligheter för fritidsfisket och utveckling i Nedre Dalälven

Stora investeringar i vandringsvägar, lek- och uppväxtområden, med mera förbereds. Det öppnar för nya förutsättningar. Åsa Norling Staland, samordnare NAP, Länsstyrelsen Uppsala
13.30-13.50 Jämställt sportfiske och sportfiskets värde
Om hur fisket kan bli mer inkluderande och jämställt samt fiskets hälsobringande effekter.
Sivan Jansson, Sivans fiske – grundare av organisationen Fjällorna
13.50-14.00 Dina synpunkter är värdefulla för vårt kommande projekt. Inför kommande diskussion.
14.00-14.30 Paus (kaffe & kaka)
14.30-15.15 Diskussion i grupp – behov, utmaningar och lösningar för fiske, fiskevård och fisketurism i hela Nedre Dalälvsområdet. I cafédelen.
15.15-15.45 Frågestund avrundar dagen


Datum & tid: onsdagen den 20 mars, 09.00-15.45.
Incheckning från 08.30
Plats: Gysinge Herrgård, Café Udden, Gysinge
Övrigt: kostnadsfritt deltagande, lunch och fika ingår.
Anmälan helst senast 6 mars. Avanmälan senast 18 mars.
Obligatorisk anmälan via denna länk!
Nätverksträffen är en del i en förstudie finanseriad av Leader Nedre Dalälven
Nätverksträffen den 20 mars 2024 arrangeras av Biosfärområde Nedre Dalälven / Nedre Dalälvens Intresseförening genom förstudien ”Fiskeutveckling i Nedre Dalälven” som får stöd av Leader Nedre Dalälven och den europeiska jordbruksfonden.