You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Eldsjälen Andreas restaurerar en sträcka i Böleån för havsöringens skull
Böleån rinner ut i Gudinge på Hållnäshalvön i Tierps kommun. Andreas Grundin från Skärplinge är en drivande frivillig kraft som jobbar för att  Böleån återigen ska bli en lek- och uppväxtsplats för havsöring. En gång i tiden rensade man ån för flottningens skull. Man har också rätat ån under årens lopp. Utdikningar runt om i landskapet har lett till att vattennivåerna i bland annat våtmarker och i ån har sjunkit. Med kartering, råd och stöd från Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Uppsala län samt tillåtelse från samtliga markägare längs sträckorna, har Andreas, hans son och några till skapat exempelvis ståndplatser, lekbottnar och forsande partier i Böleån. Man har lagt ner många hundratals frivilliga timmar i arbetet.

Andreas säger; förhoppningsvis kan vi se resultat om kanske fem år ute i viken med fler havsöringar. Arbetet är långsiktigt. Vi behöver göra detta för naturen och kommande generationer. När vi går längs ån stannar Andreas ofta till. Han pekar på stenar i vattnet. Alla har gänget lagt i. Varje sten skapar livsrum för öringar att växa upp. Vissa stenar är han särskilt nöjd med, för att inte säga stolt. - Den där flata stenen ser du den, säger han. Den blev riktigt bra. Vattnet sprutar både runt den och underifrån den. Det syresätter vattnet ordentligt! Han ser ofta skuggor i vattnet som vi inte ser. - Där är en öringsbaby, cirka 4 cm lång. Och där en till! Nej, förresten, det är en spigg. Och vi tror honom, utan att se annat än små streck i vattnet. Han har på något sätt blivit ett med Böleån efter alla timmars praktiskt arbete här. Han åker hit ibland också bara för att dricka kaffe, lyssna på vattnet och spana efter öringsyngel.

Innan vi skiljs åt  berättar Andreas om en annan positiv effekt av restaureringen; nämligen att nejonögonen verkar ha ökat i antal. Notera att det är lågvatten på bilderna.

Andreas och gänget skulle må bra av fler händer. Vill du hjälpa till så är du välkommen!
Kort uppdatering från Andreas - augusti 2021

Vi har haft en torrlagd åfåra i två veckor under denna extremt torra och regnfattiga sommar. Så vi har fått lägga otroligt många timmar på att förhöja några nackar på tre av strömsträckorna för att få vatten kvar i poolerna så ynglen ska ha en chans att överleva. Det verkar som att vi lyckades för vi har fortfarande en hel del överlevare och förhoppningsvis hann även några backa ut i åmynningen. Nu har vi verkligen fått ett bevis på att återskapande av våtmarker är otroligt viktiga för att behålla vatten längre vid torra somrar"

Åtgärdsinriktad kartering med bl.a. Böleån från Länsstyrelsen i Uppsala län (utförd 2019)