You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Projekt Supported by Nature - läroplatser för naturbaserade lösningar
Supported by Nature är ett nytt samarbetsprojekt för det internationella nätverket med biosfärområden runt Östersjön – Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till bättre miljöförhållanden för Östersjön.

Övergripande mål med projektet
Målet är att ta fram ny kunskap som kan leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Minst 17 så kallade läroplatser ska utvecklas runt Östersjön med särskilt fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag.

Flera läroplatser i Biosfärområde Nedre Dalälven
I Biosfärområde Nedre Dalälven ska vi skapa läroplatser för restaurering av våtmarker samt restaurering av strömmande vattendrag. Biosfärkontoret kommer att leda arbetet men inhämta extern expertis inom biologi, restaurering, utförande, utomhuspedagogik med mera. Stort fokus i projektet ligger på bred samverkan med många intressenter som markägare, brukare av jord och skog, kommuner, myndigheter, ideella föreningar och skolor. Kunskapsdelande är en annan viktig del. Under projektets gång kommer vi att sprida information och bjuda in till deltagande.
Kort om naturbaserade lösningar
Naturbaserade lösningar utgår från naturens förmåga och är både multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar. Att återställa eller anlägga en våtmark kan exempelvis skydda nedströms belägna områden från översvämning samtidigt som den bidrar med många andra ekosystemtjänster. Se exempel på ekosystemlösningar i bilden nedan (bild - upphovsman och källa: Hav och Vattenmyndigheten).
Basfakta om samverkansprojektet Supported by Nature
Projektnamn
Supported by Nature

Medverkande
Ronneby kommun, Lead Partner (Sverige)
Turku University of Applied Sciences (Finland)
Estlands biovetenskapliga universitet (Estland)
Słowinski nationalpark (Polen)
Biosfärområde Sydöstra Rügen (Tyskland)
Vordingborgs kommun (Danmark)
Marine Education Center i Malmö (Sverige)
Kristianstads kommun (Sverige)
Biosfärområde Nedre Dalälven (Sverige)

Finansiär
EU genom Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027
Total budget
Nästan 4,5 miljoner euro
Tidsperiod
2023-2026
Vi startade i november 2023.

De medverkande parternas gemensamma projektsida
Supported by Nature
Vill du veta mera?
Kontakta vår projektledare Elias Regelin via elias@nedredalalven.se.
Projektdokument
De globala mål som projektet bidrar till
"Naturbaserade lösningar för en hållbar Östersjö – med stöd från Interregs Batic Sea-program."