You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Stora Kullen

Om oss:

Stora Kullens gård hörde för länge sedan till Lövstabruk och var beroende av den järntillverkning som skedde där. Dit forslade skogsbönder kol och man gjorde dagsverken som drygade ut inkomster från gårdarna.

Vår gård ligger i södra delen av Hållnäshalvön strax norr om Årböle, fågelvägen bara halvmilen nordöst om Lövstabruk. Tidigare fanns på gården en mindre kobesättning. Sedan vi tog över är det getter som sköter om de värdefulla hagmarkerna. Vårt småbruk baseras på getter, våra höns och biodling. Vi har ett eget gårdsmejeri där vi tillverkar olika ostsorter och mese. Vi gör också ost på komjölk och har försäljning av ägg, kött, ost och honung. Försäljning sker främst via REKO i Tierps kommun och Gävle, men ibland på marknader eller efter överenskommelse hemma på gården. Vi arbetar aktivt med restaurering av skogsbeten och hagmarker med hjälp av våra djur och i samarbete med Upplandsstiftelsen.

Service:

  • Fri parkering
  • Tillgänglighet
  • Adress:Kullen 207, SE 819 66 Lövstabruk
  • Tel:+46 73 573 5361
  • E-post:info@storakullen.se
  • Webb:www.storakullen.se